DNS alebo Domain Name System uklad√° inform√°cie ako IP adresu hostingu ku kaŇĺdej dom√©ne. Obsahuje tieŇĺ MX z√°znam, ktor√Ĺ ma na starosti e-maily k dom√©ne, a mnoho ńŹalŇ°√≠ch z√°znamov.

V praxi, po tom ako nap√≠Ň°ete n√°zov dom√©ny do prehliadańća, pomocou DNS prehliadańć zist√≠, na ktorom serveri sa str√°nky nach√°dzaj√ļ a odkiańĺ ich m√° nańć√≠taŇ•. Dom√©na www.mojoblubenyobchod.sk sa pam√§t√° omnoho lepŇ°ie ako napr. IP adresa 196.228.11.13 – a prepojenie dom√©ny a IP adresy zabezpeńćuje DNS.

Na rovnakom princ√≠pe funguje DNS aj pri e-mailov√Ĺch adres√°ch. Mailserver vńŹaka DNS vie, na ktor√Ĺ server m√° √≠sŇ• spr√°va.

Typy DNS z√°znamov

Pre kaŇĺd√ļ dom√©nu je moŇĺn√© nastaviŇ• niekońĺko typov DNS z√°znamov. Tu je ich struńćn√Ĺ opis:

  • A z√°znam – IP adresa servera priraden√©ho k dom√©ne a IP adresy subdom√©n. Urńćen√° pre IPv4 ¬†adresu
  • AAAA z√°znam – to ist√©, ale pre IPv6 adresu
  • CNAME z√°znam – jeden n√°zov dom√©ny je aliasom pre in√Ĺ. Dve IP adresy teda bud√ļ odkazovaŇ• na rovnak√Ĺ odkaz. V s√ļńćasnosti sa toto neodpor√ļńća pouŇĺ√≠vaŇ•. Je lepŇ°ie presmerovaŇ• jednu dom√©nu na druh√ļ.
  • MX z√°znam – nastavenie e-mail servra
  • PTR, NS, SOA, SRV, TXT z√°znamy
 
 
 
 
Web str√°nka v prestavbe.  
 
ńéakujeme za pochopenie.  
 
Kontakt: kontakt@porovnaniehostingov.sk