Pokiaľ máte viacero webov, určite by ste mali uvažovať o využití multihostingu.

Multihosting znamená, že pod jedným hostingovým účtom môžete mať registrovaných viac domén.

Výhoda multihostingu je v tom, že ak máte napríklad 3 weby a za hosting ku každému z nich platíte napr. 1€ mesačne (a ich webový priestor nevyužívate naplno), na tieto 3 weby môžete mať jeden multihosting, za ktorý budete platiť napr. 2€.

Nejde len o finančnú výhodu, lebo máte všetko prehľadne pod jedným účtom a nemusíte sa starať o 3 osobitné hostingy.

Pri neobmedzenom multihostingu je to ešte omnoho výhodnejšie. Predstavte si, že máte 10 webov, od menších až po priemerne veľké. Ak by ste ku každému platili hosting napr. 1 euro, zaplatíte mesačne 10€. Ak však použijete multihosting, zaplatíte len napr. 3€. Finančná úspora bude teda až 84 eur ročne! Nehovoriac o tom, že všetko je na jednom mieste a pod jedným účtom.
Plus, prebytočný webový priestor jednoduchšej stránky može využiť druhá, náročnejšia stránka. To, za čo platíte, teda využívate omnoho efektívnejšie.

Multihosting je asi najvýhodnejší pre vlastníkov veľkého množstva domén, na ktorých nič nie je. Zároveň tam však chcú mať nejakú informáciu (o vlastníkovi, alebo že je na predaj a podobne). Za minimálne prostriedky je možné mať ku stovkám domén hosting. Nebyť multihostingu je toto možné len nákupom vlastného servera.

 
 
 
 
Web stránka v prestavbe.  
 
Ďakujeme za pochopenie.  
 
Kontakt: kontakt@porovnaniehostingov.sk