Prevádzkovateľ webu nezodpovedá za obsah pridaných komentárov (okrem svojich) nakoľko je nemožné kontrolovať všetky okamžite po ich pridaní úžívateľom.

Hodnotenie hostingov

Webhostingové služby sú hodnotené užívateľmi na základe ich skúseností. Pre prípad zneužitia hlasovania na naklonenie jeho výsledku pre osobný profit alebo profit/poškodenie niekoho iného si prevádzkovateľ vyhradzuje právo:

  • Odstrániť všetky hlasovania, pri ktorých je závažné podozrenie, že sa dejú účelovo a opakovane jedným človekom / z jedného počítača (podľa IP adresy)
  • Zasiahnuť do výsledkov hlasovania v prípade, že má detail služby podozrivo nadpriemerný počet zobrazení/hlasovaní v porovnaní s ostatnými službami
  • Pri opakovaní podvodných hlasovaní penalizovať služby za zneužívanie hlasovania, a to nasledovne: zrazením ranku na nulu, zrazením ranku na nulu a zablokovaním hlasovania, prípadne pri sústavnom opakovaní zneužitia hlasovania úplným a trvalým odstránením profilu poskytovateľa webhostingu z webu
  • V prípade zistenia, že prevádzkovateľ alebo zamestnanec webhostingu navádzal ľudí napr. cez sociálne siete, aby jeho hosting kladne ohodnotili, a to bez toho, aby títo ľudia mali akékoľvek zákaznícke väzby na hosting, budeme webhosting penalizovať rovnako, ako keby došlo k podvodnému hlasovaniu (určite nezakazujeme výzvy na sociálnych sietiach typu “vyjadrite názor na náš hosting tu”, penalizovať budeme výzvy typu “prosím pomôžte mi a ohodnoťte kladne môj hosting tu”)

Všetky tieto pravidlá webu slúžia na zaistenie, že hlasovanie je objektívne a nie je zneužívané v (ne)prospech jednotlivých webhostingových služieb.

Na novom systéme hodnotenia pracujeme.

 
 
 
 
Web stránka v prestavbe.  
 
Ďakujeme za pochopenie.  
 
Kontakt: kontakt@porovnaniehostingov.sk